De 20 Stegen

centrerat-hav.jpg

 

MEDITATIONSCIRKELN "DE 20 STEGEN"

"De 20 Stegen" är en meditationscirkel där vi träffas under 4 terminer.

Att träffas regelbundet under en längre tid, gör att du stegvis från grunden kommer att lära dig att känna skillnad på olika energier som din egen, Moder Jords och Universums. Sedan är det dags att lära känna din guides energi och då börjar er träning tillsammans.

Du kommer att lära dig ditt alldeles egna symbolspråk, som är unikt just för dig. Symbolspråket är det språk som din guide oftast använder när den talar med dig, men kommunikationen sker också genom alla våra andra sinnen.

 

Målet med "De 20 Stegen" är att du ska lära dig att:

* känna dig själv

* känna din guide

* få en bra kommunikation med guiden.

 

Under meditationerna kommer du att få besöka olika platser och energinivåer och du kommer att få verktyg såsom symboler, olika tecken, upplevelser och insikter som kommer att hjälpa dig med din personliga utveckling.  

Eftersom vi träffas regelbundet under en längre tid så kommer gruppen att bli mycket sammansvetsad, då vi bygger upp förtroende för varandra och då utvecklingen sker på det personliga planet. Tillsammans kommer vi att hjälpa varandra genom skratt och tårar när blockeringar släpper och nya insikter kommer. 

Inom gruppen råder det givetvis tystnadsplikt!

Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå
"De 20 Stegen".

Varje termin träffas vi 8 ggr, kvällstid varannan vecka,
ca 3-4 tim/gång.

 ----------

 

Jag är utbildad av Anette Johansson www.finndittinre.se

 

Välkommen

Välkommen till www.caressa.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

  •